Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-81-1994   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: September 14, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Kapasiyahan na magalang na ilipat o i-endorse sa DENR, Lands Management Sector, Region III, San Fernando, Pampanga ang application for subdivision ni G. Jose M. Santos para sa kanilang pagsasa-alang-alang at pagsasagawa ng kaukulang hakbang.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links