Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: RES-09-1990   Author: Hon. Leonardo C. Javier Date Approved: February 2, 1990   Date Posted:April 18, 2012

 

Resolusyon ng Kahilingan ng Paglilipat ng Pondo buhat sa Regular Budget ng 1990 na may kabuuang       P 320,000.00 para sa pagpapagawa ng apat na deep well sa apat na Barangay at sa 16 na Barangay upang higit na marami ang makinabang na mga mamamayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links