Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Public Works Code: RES-78-1994   Author: Hon. Segundo S. Calderon Date Approved: August 17, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang hilingin sa Pangulo ng PNCC na si G. Ramoncito Z. Abad, EDSA, cor. Reliance St., Mandaluyong, Metro Manila na mangyaring ipaayos ang service bridge na ginagawang tawiran ng mga tao sa gilid ng tulay ng Tibag-Plaridel ng North Diversion Highway.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links