Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES- 39-1994   Author: Hon. Segundo Calderon Date Approved: May 25, 1994   Date Posted:October 10, 2012

 

Kapasiyahan na Hilingan sa  Tanggapan ng Kagawaran ng Pagsasaka sa pamamagitan ng Panlalawigang Pinunong Pansakahan na si G. Jesus de Guzman na mangyaring pagkalooban ng mga seedling na fruit bearing trees ang Pamahalaang Bayan ng Pulilan para maipamahagi sa mga taga Pulilan sa tulong ng Kapitan ng Barangay

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links