Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-20-1994   Author: Hon. Lydia E. Sayo Date Approved: March 2, 1994   Date Posted:September 26, 2012

 

Kapasiyahan na Pagtibayin ang Taunang Budget ng Barangay Paltao na may Kapasiyahn Blg. 01-94 na may Kabuuang halaga P 412,991.99

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links