Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-14-1994   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: February 16, 1994   Date Posted:September 26, 2012

 

Kapasiyahan na Pinagtitibay ang Taunang Badget ng Barangay Balatong B na may Kapasiyahan Blg. 07-94 na may kabuuang P 226,434.24

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links