Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-13-1994   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: February 9, 1994   Date Posted:September 26, 2012

 

Resolusyon ng mataas na pagpapahalaga kay S/INSP Tomas SM De Armas at ng lahat ng bumubuo ng Pulilan Police Station dahilan sa kanilang ipinamalas na hindi pangkaraniwang kakayahan, dedekasyon sa tungkulin at di matatawarang pagpapahalaga sa katahimikan at kapakanan ng mga mamamayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links