Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-02-1994   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: January 5, 1994   Date Posted:September 10, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang hilingin sa Kgg. na Senador Rodolfo G. Biazon na mangyaring pagkalooban ng halagang Dalawang Milyong Piso (P2,000,000.00) na magbuhat sa kanilang Countrywide Dev't fund (CDF) ang Pamahalaang Bayan ng Pulilan para sa pagpapakonkreto  ng Balatong A, Tibag, Dulong Malabon at Taal sa barangay Roads at ang M. Del Roasario sa Longos.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links