Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-01-1994   Author: Hon. Rowena Joson Date Approved: January 5, 1994   Date Posted:September 10, 2012

 

Resolusyon ng pasasalamat at mataas na pagpapahalaga sa mga miyembro ng Rover Communication  Inc., NCR Chapter, Bulacan Chapter at Laguna Chapter sa pamamagitan ng kanilang National Predsident na si G. Gene Palomo.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links