Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD. 13-93   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: December 1, 1993   Date Posted:August 1, 2012

 

Kautusang Bayan na nauukol sa Zero Waste Management/Sinop Kalat Program na nag-uutos sa lahat ng mamamayan sa bayan ng Pulilan, may-ari, nangangasiwa, umuupa o sinumang nakakaalam ng anumang uri ng establisimento at bahay na residensyal na panatilihing malinis ang kanilang kapaligiran

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links