Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD. 11-93   Author: Hon. Segundo Calderon Date Approved: October 6, 1993   Date Posted:August 1, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng pondong P247,400.00 para sa pagpapasemento ng paradahan ng tricycle at delivery trucks sa Pamilihang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links