Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD. 10-93   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: August 18, 1993   Date Posted:August 1, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng halagang P2,000,000.00 para ipagawa ng additional Building sa ating Pamilihang Bayan

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links