Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD. 09-93   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: July 7, 1993   Date Posted:August 1, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapag-Badget na ilipat ang P25,000.00 mula sa pondong pampagawa ng waiting shed para gamiting pambili ng computer para sa PUP Pamantasang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links