Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD. 08-93   Author: Hon. Lourdes Ilaga Date Approved: July 7, 1993   Date Posted:July 31, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng P214,000.00 ang pondo para sa karagdagang suweldo ng mga kawani ng Pamahalaang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links