Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD. 06-93   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: March 3, 1993   Date Posted:July 31, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng halagang P60,000.00 para  ibili ng panambak na gagamitin sa Pamilihang Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links