Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD. 03-93   Author: Hon. Lourdes Ilaga Date Approved: February 17, 1993   Date Posted:July 31, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng halagang P 5,000.00 pondo para sa Membership at Annual Fees sa Philippine Councilors League

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links