Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD. 01-93   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: January 13, 1993   Date Posted:July 26, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa lahat ng may-ari ng baka, kalabaw at kabayo na kumuha muna ng Clearance bago magpareho at bago magbili ng kanilang mga alagang hayop.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links