Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-84-1993   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: December 15, 1993   Date Posted:July 25, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang humihiling sa Tanggapan ng NIA San Rafael, Bulacan na mangyaring bigyan ng EXEMPTION  sa pagbabayad ng buwis sa patubig para sa nakaraang dayatan (wet season) ang mga magsasaka dito sa Pulilan, Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links