Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-83-1993   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: November 24, 1993   Date Posted:July 25, 2012

 

Resolusyon ng pasasalamat sa Pamahalaang Panlunsod ng Olongapo sa pamumuno nina City Vice Mayor Cynthia G. Cajudo at City Vice Mayor at Sangguninang Panlunsod Presiding Officer Gregorio M. Elani.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links