Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-78-1993   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: October 27, 1993   Date Posted:July 25, 2012

 

Kapasiyahan na ang pagkakahirang ng Punong Bayan Kgg. Aurelio S. Plamenco kay Dr. Martin Santos Jr. bilang Municipal Dentist ay bigyan ng kaukulang pagsang-ayon ng Sangguniang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links