Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Public Works Code: RES-69-1993   Author: Hon. Vicente B. Esguerra Sr. Date Approved: September 22, 1993   Date Posted:July 25, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang humihiling sa Kgg. na Senador Vicente Sotto III na mangyaring pagkalooban ng halagang LimangDaang Libong Piso (P500,000.00) ang Pamahalaang Bayan ng Pulilan para sa pagpapasemento ng daan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links