Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-68-1993   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: September 22, 1993   Date Posted:July 25, 2012

 

Resolusyon ng pasasalamat at mataas na pagpapahalaga sa Pamunuan ng Meralco, Baliuag Branch dahil sa nagkaroon ng katuparan ang malaon ng manimithi na malagyan ng kuryente ng Brgy. Dulong Malabon

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links