Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-66-1993   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: September 15, 1993   Date Posted:July 13, 2012

 

Kapasiyahan na humihiling sa Kgg. na Vicente Carlos, Kalihim ng Kagawaran ng Turismo, sa pamamagitan nina G.Eduardo T. Joaquin, Gen. Manager ng Philippine Tourisim Authority at G. Ronaldo Tiotico, OIC, DOT Region III na mangyaring pagkalooban ang Pamahalaang Bayan ng Pulilan ng halagang              P 700,000.00 para sa pagpapagawa ng isang Bantayog ng Magsasaka at Tanggapan ng Turismo.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links