Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-64-1993   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: August 11, 1993   Date Posted:July 13, 2012

 

Kapasiyahan na bigyan ng kapangyarihan ang Kgg. na Punong Bayan Aurelio S. Plamenco na makalagda sa Memorandum of Agreement at iba pang dokumento na kakailanganin upang makakuha tayo ng sasakyan mula sa Japan

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links