Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

PUBLIC WORKS Code: RES-043-1991   Author: KSG.SEGUNDO S. CALDERON Date Approved: December 6, 1991   Date Posted:July 9, 2012

 

Kapasiyahang humihiling sa Kgg. na Punong Lalawigan Roberto M. Pagdanganan na pagkalooban ng halalagang 332.000.00 ang Pamahalaang Bayan ng Pulilan para sa pagppagawa ng box culvert na may concrete approach na 20 L. M. para umabot sa kanto ng Sta. Peregrina Inaon Road ang pagpapasemento ng daang Panlalawigan Sta.Peregrina - Balucuc.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links