Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-57-1993   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: August 4, 1993   Date Posted:July 9, 2012

 

Kapasiyahan na humihiling sa Japan International Coordinating Agency (JICA) na mangyaring mapagkalooban ng Pulilan ng isang garbage truck para sa kalinisan at kapakinabang ng mga mamamatan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links