Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-54-1993   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: July 14, 1993   Date Posted:July 9, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang hilingin sa mga kinatawan ng Bulakan sa mababang Kapulungan na sina Kinatawan Pedro Pancho, Kinatawan Ricardo Silverio at Kinatawan Angelito Sarmiento at kay Senador Blas F. Ople na suportahan ang mabilis na pagpasa ng Philippine Youth Commision Bill upang ito'y maging isang ganap na batas.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links