Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-51-1993   Author: Hon. Vicente B. Esguerra Sr. Date Approved: July 7, 1993   Date Posted:July 6, 2012

 

Resolusyon ng pagbati at mataas na pagpapahalaga kina G. Apolinar at Felomon Suarez dahil sa kanilang ipinamalas na pagkamakabayan sa pagkakaloob ng Stainless Steel sa Sta. Peregrina High School

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links