Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-48-1993   Author: Hon. Rowena Joson Date Approved: June 9, 1993   Date Posted:July 6, 2012

 

Resolusyon ng pagbati at mataas na pagpapahalaga kina G. Angel Andan at Gng. Alice p. Andan dahilan sa kanilang ipinamalas na kagandahang loob at pagkamakabayan

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links