Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: RES-40-1993   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: May 5, 1993   Date Posted:July 5, 2012

 

Kapasiyahan na Pagtibayin ang Taunang Badget ng Barangay Taal para sa taong 1993 na nagkakahalaga ng P282,206.70

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links