Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-37-1993   Author: Hon. Rowena Joson Date Approved: April 14, 1993   Date Posted:July 5, 2012

 

Resolusyon ng Pagbati at mataas na pagpapahalaga kay G. Pablito Rayes dahil sa pagiging National Champion sa National Kite Competition at kinatawan ng ating bansa sa Greece International Kite Flying Exhibition

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links