Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: RES-30-1993   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: April 7, 1993   Date Posted:July 4, 2012

 

Kapasiyahan na pagtibayin ang Taunang Badget ng mga sumusunod na Barangay:

1. Longos -                 P272,368.10

2. Dampol 2nd A -        236,792.14

3. Tinejero -                   197,046.41

4. Balatong A -               162,610.26

5. Balatong B -               198,558.77

6. Peñabatan -                174,745.17

7. Inaon -                          279,511.12

8. Cut-cot -                       237,350.87

9. Tabon -                        191,579.58

10. Lumbac -                   221,373.79

11. Paltao -                      284,090.40

12. Tibag -                       241,999.92

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links