Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-29-1993   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: March 3, 1993   Date Posted:July 4, 2012

 

Kapasiyahn na mapitagang hilingin sa pamunuan ng Bulacan College of Atrs and Trades (BCAT) sa pamamagitan ng kanilang Pangulo na si Dr. Rosario Pimentel, na mangyaring magtayo ng sangay ng nasabing paaralan sa Pulilan para sa magandang kinabukasan ng mga batang mahihirap.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links