Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-24-1993   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: February 24, 1993   Date Posted:July 4, 2012

 

Kapasiyahan na bigyan ng kapangyarihan ang Punong Byan Kgg. Aurelio S. Plamenco na makipag-negotiate sa may ari ng lupa sa tapat ng bahay Pamahalaan na dating pag-aari ng simbahang Katoliko upang bilhin ang nasabing lupa para sa Liwasang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links