Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-22-1993   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: February 10, 1993   Date Posted:July 4, 2012

 

Resolusyon ng Pasasalamat at mataas na pagpapahalaga sa Kgg. na Punong Lalawigan Roberto M. Pagdanganan at ang Bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan  sa pangunguna ng Kgg. na Punong Lalawigan Josefina M. Dela Cruz.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links