Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-19-1993   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: February 10, 1993   Date Posted:July 4, 2012

 

Resolusyon na Pasasalamat at Mataas na Pagpapahalaga kay Ms. Consolacion Legaspi dahil sa pagkakaloob ng mahalagang tulong para sa kapakanan ng mga mahihirap na mga batang taga Pulilan, Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links