Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-11-1993   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: January 27, 1993   Date Posted:June 28, 2012

 

Kapasiyahan na ipatupad ng walang pasubali ang lahat ng mga kondisyong nasa Contract of lease sa pagitan ng Pamahalaang Bayan at ni Gng. Elenita Crisostomo na nagwakas noong Disyembre 1, 1992.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links