Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-06-1993   Author: Hon. Luordes Y. Ilaga Date Approved: January 13, 1993   Date Posted:June 28, 2012

 

Resolusyon ng Pasasalamat bilang pagtanaw ng utang na loob sa Kgg. na Senador Blas F. Ople sa pagkakalob ng P200,000.00 sa Pamahalaang Bayan ng Pulilan buhat sa kanyang Country Wide Dev't. Fund.  

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links