Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Public Works Code: RES-04-1993   Author: Hon. Vicente B. Esguerra Sr. Date Approved: January 13, 1993   Date Posted:June 28, 2012

 

Kapasiyahan na ang halagang P 200,000.00 na ipagkaloob ng Kgg. na Senador Blas F. Ople ay iukol na lamang sa pagpapasemento ng nasimulan ng Tinejero Feeder  Road.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links