Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-02-1993   Author: Hon. Segundo S. Calderon Date Approved: January 6, 1993   Date Posted:June 26, 2012

 

Resolusyon ng Pasasalamat at Pagkilala ng utang ng loob sa kagandahang asal na ipinamalas ng Kgg. na Senador Blas F. Ople

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links