Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-01-1993   Author: Hon. Vicente B. Esguerra Sr. Date Approved: January 6, 1993   Date Posted:June 26, 2012

 

Kapasiyahan na humihiling sa Tanggapan ng NIA, Tambobong, San Rafael, Bulacan sa pamamagitan ni Engr. Oscar Mercado, Irrigation Supirentendent  na mangyaring bigyan tayo ng sampung trak na panambak para sa ikaayos ng NIA road sa Tinejero at Peñabatan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links