Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-20-1992   Author: Hon. Lourdes Y. Ilaga Date Approved: December 28, 1992   Date Posted:June 26, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng halagang P53,000.00 ang pondo para sa pagpapatayo ng Waiting Shed sa kanto ng DRT Highway ay Cut-cot - Sto. Cristo Highway.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links