Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-19-1992   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: December 28, 1992   Date Posted:June 26, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagayan ng P 16,500.00 ang pondo para sa Loyalty Award  ng 13 Empleyado ng Pamahalaang Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links