Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-17-1992   Author: Hon. Lourdes Y. Ilaga Date Approved: November 20, 1992   Date Posted:June 26, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng P 151,500.00 ang pondo para sa GSIS Insurance Police ng Pamilihang Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links