Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-16-1992   Author: Hon. Lourdes Y. Ilaga Date Approved: November 20, 1992   Date Posted:June 15, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat Yamang Bayan at Pinuunong Tagapagbadget na lagyan ng P 11,958.00 ang pondo para sa bonus at cash Gift ng mga Contarctual employees.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links