Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-14-1992   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: October 11, 1992   Date Posted:June 15, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat Yamang Bayan sa Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng karagdagang   P 60,000.00 pondo para sa pagpapatambak sa paligid ng Pamilihang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links