Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-13-1992   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: October 28, 1992   Date Posted:June 15, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng P 20,000.00 ang pondo para sa Sportest ng Sangguniang Kabataan sa Pulilan

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links