Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-11-1992   Author: Hon. Lourdes Y. Ilaga Date Approved: October 14, 1992   Date Posted:June 15, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng kaukulang pondong P 108,500.00 ang mga gastusin para sa promosyon, pagbabasbas at pasinaya ng Pamilihang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links