Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-10-1992   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: October 14, 1992   Date Posted:June 15, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan nang pagkolekta ng Community Tax ayon sa itinatadhana ng Local Government Code og 1991.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links