Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-09-1992   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: October 7, 1992   Date Posted:June 15, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at pInunong Tagapagbadget na lagyan ng P 22,500.00 ang pondo para sa promosyon ng Pamilihang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links